CVC Web Banner Four

Teaching Faculties

 

Ganapatinath Jha

 

Jay Ram Yadav
Tirtha Pokhrel

 

Sarada Shakya

 

Krishna Raj Joshi
Krishna Gautam
Sanjay Singh

 

Anil C. Poudel
Raju Khadka

 

Pushpa Raj Joshi
Basanta Raj Khanal

 

Laxman Shrestha
Usha Paudel 

 

Anita Aryal 
Uma Acharya 
Surya Raj Gubaju 
Chiranjibi Rimal 

 

Dipak Kharel